Dansgroep Plezier voor Allen is deelnemer van Stichting Danssport op maat Nederland (S.D.N.).

S.D.N. opgericht met o.a. de volgende doelen:

  • het behartigen van de belangen van stijldansers in Nederland, in het bijzonder voor dansers met een beperking, verstandelijk en/of een beperking m.b.t. gehoor- en gezichtsvermogen.
  • uitwisselen van lesmateriaal, opbouw, voorlichting in de vorm van studiedagen en workshops.
  • het organiseren van onder meer een officieel Nederlands kampioenschap G-Klasse.

S.D.N. is aangesloten bij de Nederlandse Algemene Danssport Bond (N.A.B.D.), officieel lidmaat van het NOC*NSF sinds 2 november 1993.