Stichting Dansgroep Plezier voor Allen werkt met vrijwilligers en wordt financieel draaiende gehouden door de contributie van de dansers en sponsoring. Gezien de draagkracht van de deelnemers willen wij de contributie zo laag mogelijk houden.

Draagt u Stichting Dansgroep Plezier voor Allen een warm hart toe om mensen met een verstandelijke beperking zorgeloos laten dansen? Neem dan contact met ons op via de contactpagina om net als onderstaande mensen een (kleine) eenmalige of jaarlijkse financiële bijdrage doen !